• komplexní zpracování mzdové agendy – měsíčních i hodinových sazeb

• přihlášky, odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení

• vyhotovení a odevzdání přehledů pro instituce zdravotního a sociálního pojištění

• roční zúčtování daně ze závislé činnosti

• zastupování při jednáních a kontrolách

 

personalistika