Podvojné účetnictví a daňová evidence

• zpracování účetních dokladů

• kontrola účetních dokladů

• zpracování DPH

• vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)

• majetková evidence včetně karet majetku a odpisů

• sledování pohledávek a závazků

• optimalizace daní

• vedení daňové evidence

• rekonstrukce účetnictví

• jednání a zastupování na úřadech

• zpracování daňových přiznání

 

ucetnictvi